Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Zavezništvo med učitelji in starši

Ni odgovorov
s. Slavica Lesjak
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 19 hours 35 min od tega
Pridružen: 13.01.2011

Kultura srečanja
»Vsem učiteljem bi se rad najprej zahvalil za prizadevanje na področju pospeševanja kulture srečanja. Pri tem kulturnem izzivu je odločilnega pomena osnova, ki se oblikuje v prvih letih vzgajanja otrok. Krščanski učitelji, bodisi v katoliških šolah kot v državnih, so poklicani pri učencih spodbuditi odprtost do drugega kot obličja, kot osebe, kot brata in sestre, ki ga je treba spoznati in spoštovati, skupaj z njegovo zgodbo, njegovimi odlikami in pomanjkljivostmi, bogastvi in omejitvami. Pomembno je sodelovanje pri formiranju mladih, ki bodo odprti in zainteresirani za realnost, ki jih obdaja, sposobni skrbi in nežnosti, svobodni predsodka, po katerem je vedno treba biti tekmovalni, agresivni in neusmiljeni do drugih, da bi kaj veljali, predvsem do drugačnega, tujca ali nekoga, ki se ga vidi kot oviro za lastno uveljavljanje. Žal je ravno to zrak, ki ga naši otroci največkrat dihajo. Zato je treba delovati na način, da bodo lahko dihali drugačen zrak, bolj zdrav in bolj človeški. Pri doseganju tega cilja je zelo pomembna povezanost s straši.

Vzgojna vez med šolo in starši
Vzgojno zavezništvo med šolo in starši je že nekaj časa v krizi in v določenih primerih popolnoma pretrgano. Včasih je bilo veliko vzajemne podpore med spodbudami s strani učiteljev in tistimi s strani staršev. Danes pa se je situacija spremenila. A za preteklostjo se nam ne sme tožiti. Treba je sprejeti spremembe, ki se nanašajo bodisi na družino bodisi na šolo in se ponovno zavzeti za konstruktivno sodelovanje, oziroma ponovno vzpostaviti vzgojno zavezništvo in vzgojni pakt, zavzeti se  za dobro otrok in mladih. Odkar se ta sinergija več ne dogaja na naraven način, jo je treba načrtno spodbujati, tudi s prispevkom strokovnjakov s pedagoškega področja. A še prej je treba pospeševati novo 'zavezništvo' med učitelji in starši. To pomeni, nehati o njih razmišljati kot o nasprotnih si straneh, ki se med seboj obtožujeta. Nasprotno, postaviti se je treba v položaj drugega, razumeti objektivne težave, ki jih tako eni kot drugi srečujejo pri vzgoji, in na ta način ustvarjati večjo solidarnost – solidarno zavezništvo.

Ekološka vzgoja
Na tretjem mestu bi izpostavil pomen ekološke vzgoje (glej Laudato si', 209–215). Pri tem ne gre samo za podajanje nekaterih pojmov, ki jih je seveda treba poučevati. Predvsem gre za vzgojo za življenjski slog, ki sloni na skrbi za naš skupen dom, kar je stvarstvo. Življenjski slog, ki ni shizofreničen, na primer, da se skrbi za živali v izumrtju, zanemarja pa se probleme ostarelih; ali da se ščiti amazonski pragozd, a zanemarja se pravice delavcev do pravične plače itd. To je namreč shizofrenija. Ekologija, za katero je treba vzgajati, mora biti celostna. Predvsem pa mora biti vzgajanje usmerjeno v odgovornost. Ne prenašati slogana, kako bi morali drugi pomagati, ampak prebujati čut za ekološko etiko, začenši pri izbirah in dejanjih vsakdanjega življenja. To je vedenjski slog, ki iz krščanskega vidika najde smisel in motivacijo v odnosu z Bogom stvarnikom in odrešenikom, z Jezusom Kristusom, ki je središče kozmosa in zgodovine, s Svetim Duhom, ki  je vir harmonije v simfoniji s stvarstvom.

Biti in oblikovati združenje
Vaše združenje ima pomembno vlogo. To je vrednost, ki je ne gre zanemarjati, ampak jo je treba vedno gojiti. Pozivam vas, da obnovite pripravljenost biti in oblikovati združenje za spominjanje izhodiščnih načel, za branju znamenj časov in s pogledom, ki je odprt za družbeno in kulturno obzorje. Ne bojte se razlik niti konfliktov, ki običajno obstajajo v laičnih združenjih; ne skrivajte jih, ampak k njim pristopite z evangeljskim slogom, v iskanju resničnega dobrega za združenje, ki se naj vedno vrednoti na osnovi statutnih načel. Biti združenje je vrednota in je odgovornost, ki je v tem trenutku zaupana vam. S pomočjo Boga in pastirjev Cerkve ste poklicani pomagati k rodovitnosti tega talenta, ki je položen v vaše roke.«

(Papež Frančišek članom Italijanskega združenja katoliških učiteljev, Vatikan, 5.12.2018)


 

Papež katoliškim učiteljem: Konstruktivno sodelovanje med učitelji in starši je pomembno