Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Učil jih je, kakor tisti, ki ima oblast

Ni odgovorov
s. Slavica Lesjak
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 2 hours 39 min od tega
Pridružen: 13.01.2011

Oblast ni ukaz. Je verodostojnost in pričevanje

Verodostojnost Jezusove oblasti

»V današnjem odlomku iz Markovega evangelija (Mr 1,21-28) beremo, da je Jezus učil 'kakor nekdo, ki ima oblast', drugače kakor pismouki. In ravno na podlagi te primerjave lahko pojasnimo razliko, ki obstaja med 'imeti oblast', torej notranjo oblastjo, ki jo je imel Jezus, ter izvajanjem oblasti, ne da bi jo imeli - kakor pismouki, ki so sicer bili strokovnjaki pri poučevanju postave in so jih ljudje poslušali, vendar pa niso bili verodostojni.

 

Kakšna je oblast, ki jo ima Jezus? Je tisti Gospodov slog, tisto 'gospostvo' – recimo tako – s katerim je Gospod hodil, učil, ozdravljal, poslušal. Ta 'gosposki slog' – kar je nekaj, kar prihaja od znotraj – nam daje videti … Videti kaj? Verodostojnost. Jezus je imel oblast, ker je bil verodostojen pri tistem, kar je učil, in tistem, kar je počel, kako je živel. Ta verodostojnost je tisto, kar daje izraznost osebi, ki ima oblast: 'Tisti ima oblast, tista ima oblast, ker je verodostojen', torej pričuje. Oblast se vidi v tem: v verodostojnosti in pričevanju.

 

Pastoralna shizofrenija

Nasprotno pa pismouki niso bili verodostojni. Jezus na eni strani ljudstvo opozori, naj dela to, kar jim pravijo, in ne tistega, kar delajo. Po drugi strani pa ne izgubi priložnosti, da pismoukov ne bi grajal, kajti s takšno držo so padli v pastoralno shizofrenijo: govorijo eno, delajo drugo. In to vidimo v različnih evangeljski prizorih. Jezus včasih reagira tako, da jih postavi v kot, včasih jim ne odgovori, spet drugič jih 'označuje'.


In beseda, ki jo uporablja Jezus, da bi označil to neverodostojnost, to shizofrenijo, je hinavščina… Vzemimo triindvajseto poglavje Matejevega evangelija; velikokrat pravi 'hinavci zaradi tega, hinavci zaradi tistega, hinavci …'. Jezus jih označi kot hinavce. Hinavščina je način delovanja tistih, ki imajo odgovornost do ljudi, v tem primeru pastoralno odgovornost, a niso verodostojni, niso 'gospodje', nimajo oblasti. Božje ljudstvo pa je krotko in tolerira; tolerira mnoge hinavske pastirje, mnoge shizofrenične pastirje, ki govorijo in ne delajo, brez verodostojnosti.

 

Krščanska neverodostojnost je škandal

Božje ljudstvo, ki veliko tolerira, zna prepoznati moč milosti. V današnjem berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 1,9-20) je duhovnik Heli izgubil vso oblast. Ostala mu je samo milost maziljenja in s to milostjo blagoslovi in naredi čudež za Ano, ki strta od bolečine moli, da bi postala mati. Božje ljudstvo dobro ločuje med oblastjo osebe in milostjo maziljenja. 'Ali se greš spovedat tistega, kar je to in to in to …?' 'Zame je to Bog. Pika. To je Jezus.' In to je modrost našega ljudstva, velikokrat tolerira mnoge neverodostojne pastirje, pastirje, ki so kakor pismouki, in tudi kristjane, ki gredo k maši vsako nedeljo in potem živijo kot pogani. In ljudje pravijo: 'To je škandal, je neverodostojnost.' Koliko slabega naredijo neverodostojni kristjani, ki ne pričujejo, in neverodostojni, shizofrenični pastirji, ki ne pričujejo.

 

Molimo, da bi vsi krščeni imeli oblast, ki ni v ukazovanju in glasnosti, ampak v biti verodostojni, biti priče, in tako biti tovariši na Gospodovi poti.« (Papež Frančišek med sv. mašo v Domu sv. Marte, 14.1.2020)

 

Papeževa jutranja homilija: Oblast ni ukaz. Je verodostojnost in pričevanje