Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Pavlove verige kot znamenje zvestobe evangeliju

Ni odgovorov
s. Slavica Lesjak
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 19 hours 57 min od tega
Pridružen: 13.01.2011

Pavel pred kraljem Agripom. Verige kot znamenje zvestobe evangeliju

[Pred kraljem Agripom je Pavel rekel:] »Toda vse do danes mi je Bog pomagal, zato stojim zdaj tukaj, da pričujem malim in velikim. Nič drugega ne govorim kakor to, kar se je moralo zgoditi po besedi prerokov in Mojzesa: da mora Mesija trpeti in da bo kot prvi, ki je vstal od mrtvih, naznanil luč judovskemu ljudstvu in poganom« (Apd 26,22-23).

 

Trpeča priča Vstalega

Pričevanje sv. Pavla je vedno bolj zaznamovano s pečatom trpljenja. Pavel ni samo vnet evangelizator in neustrašen misijonar med pogani, ki daje življenje novim krščanskim skupnostim, ampak je prav tako trpeča priča Vstalega (glej Apd 9,15-16). Trpljenje se bo namreč v Pavlovem življenju samo še povečevalo.

 

Pavel pridružen Kristusovemu trpljenju

Prihod apostola v Jeruzalem, kar opisuje 21. poglavje Apostolskih del, do njega sproži veliko sovraštva. Kakor do Jezusa, je Jeruzalem tudi do njega sovražno mesto. Ko se napoti v tempelj, ga prepoznajo in odpeljejo ven, da bi ga linčali, a ga rešijo in extremis rimski vojaki. Obtoženega, da uči proti Postavi in templju, ga primejo in tako začne svoje popotovanje kot jetnik: najprej pred veliki zbor, zatem pred rimskega namestnika v Cezareji in na koncu še pred kralja Agripo. Luka izpostavi podobnost med Pavlom in Jezusom: oba osovražena s strani nasprotnikov, obtožena javno in priznana kot nedolžna pred cesarsko oblastjo. Tako je Pavel pridružen trpljenju svojega Učitelja in njegovo trpljenje postane živi evangelij.

 

Tudi danes so mnogi kristjani preganjani. Pred avdienco sem se v baziliki srečal z romarji iz Ukrajine. Tamkajšnji ljudje so bili preganjanji in so za evangelij veliko trpeli, a z vero niso trgovali. Danes so na svetu, v Evropi, mnogi kristjani preganjani in dajejo življenje za svojo vero; ali pa so preganjani v belih rokavicah, kar pomeni, da so postavljeni na stran, so izključeni. Mučeništvo je življenjski zrak za kristjana, za krščansko skupnost.  Med nami bodo vedno mučenci, to je znamenje, da hodimo po Jezusovi poti. Je Gospodov blagoslov, ki je nad Božjim ljudstvom, nad tistim ali tisto, ki daje to pričevanje mučeništva.

 

Pavel se zagovarja in pripoveduje o svojem spreobrnjenju

Pavel je poklican, da se zagovarja pred obtožbami. Na koncu se njegov zagovor v navzočnosti kralja Agripe spremeni v učinkovito pričevanje vere (glej Apd 26,1-23).

Pavel zatem pripoveduje o svojem spreobrnjenju: Vstali Kristus ga je naredil kristjana in mu zaupal poslanstvo med pogani, 'da bi se odvrnili od temè k luči in od satanove oblasti k Bogu in da bi po veri vame prejeli odpuščanje grehov in delež med posvečenimi' (Apd 26,18). Pavel je sprejel to nalogo in ni počel drugega, kot dokazoval, kako so preroki in Mojzes v naprej naznanjali to, kar on zdaj oznanja: 'da mora Kristus trpeti in da bo kot prvi, ki je vstal od mrtvih, naznanil luč judovskemu ljudstvu in poganom' (Apd 26,23). Goreče Pavlovo pričevanje se dotakne Agripovega srca, ki mu manjka le dokončni korak. Kralj pravi: 'Še malo, pa me boš prepričal, da postanem kristjan' (Apd 26,28). Pavel je razglašen za nedolžnega, vendar pa ne more biti izpuščen, ker se je skliceval na cesarja. Tako se nadaljuje neutrudno potovanje Božje besede proti Rimu. Pavel bo namreč vklenjen končal v Rimu.

 

Pavel na verige gleda z očmi vere

Od tega trenutka dalje je Pavel predstavljen kot jetnik, njegove verige pa so znamenje njegove zvestobe evangeliju in pričevanju o Vstalem. Verige so zagotovo ponižujoča preizkušnja za apostola, ki pred očmi sveta postane zločinec (glej 2 Tim 2,9). A njegova ljubezen do Kristusa je tako zelo močna, da celo na te verige gleda z očmi vere; vere, ki za Pavla ni 'neka teorija, neko mnenje o Bogu in svetu', ampak 'vpliv Božje ljubezni na njegovo srce, je ljubezen do Jezusa Kristusa' (Benedikt XVI., homilija, 28. junij 2008).

 

Prosimo za zvestobo svoje poklicanosti

Dragi bratje in sestre, Pavel nas uči vztrajnosti v preizkušnji in zmožnosti videti vse z očmi vere. Prosimo danes Gospoda, naj na priprošnjo apostola obnovi našo vero in nam pomaga biti zvesti vse do globin naše poklicanosti kot kristjanov, kot Gospodovih učencev, kot misijonarjev.« (Papež Frančišek med splošno avdienco v dvorani Pavla VI.; Vatikan, 11.12.2019)

 

Kateheza: Pavel pred kraljem Agripom. Verige kot znamenje zvestobe evangeliju

Papež Frančišek sprejel romarje ukrajinske eparhije Mukačevo