Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Ostati v Jezusu

Ni odgovorov
s. Slavica Lesjak
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 1 day 36 min od tega
Pridružen: 13.01.2011

Molimo za šolarje in učitelje

»Molimo danes za učence, mlade, ki se učijo, ter za učitelje, ki morajo najti načine za nadaljevanje pouka. Naj jim Gospod pomaga na tej poti, jim da pogum in tudi lep uspeh.«

 'Ostanite v meni in jaz v vas'

»V današnjem evangeliju (Jn 15, 1-8) beremo o trti in mladikah: 'Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, katera ne rodi sadu, odstrani; in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu; kajti brez mene ne morete ničesar storiti.'

 

Vzajemnost 'ostajanja'

»Gospod se ponovno vrne k 'ostati v Njem' in nam pravi: 'Krščansko življenje je ostati v meni.' Ostati. In tukaj uporabi podobo o trti in o tem, kako mladike ostanejo na trti. Ta 'ostati' ni pasiven 'ostati', ni 'uspavati se v Gospodu'. To bi bil morda blaženi spanec. Tukaj je ta 'ostati' aktiven. Je prav tako vzajemen 'ostati'. Zakaj? Ker On pravi: 'Ostanite v meni in jaz v vas.' Tudi On ostaja v nas, ne samo mi v Njem. Gre za vzajemno ostajanje. To vzajemno ostajanje je skrivnost - skrivnost življenja, je prelepa skrivnost. Res je, mladike brez življenja ne morejo storiti ničesar, saj do njih ne prihaja limfa. Potrebujejo limfo, da bi rasle in rodile sadove. Tudi steblo, trta, potrebuje mladike, saj sadovi niso pritrjeni na steblo, na trto. Gre za vzajemno potrebo. Gre za vzajemno ostajanje, da bi rodili sad.

 

Trta potrebuje mladike

In to je krščansko življenje. Res je, krščansko življenje pomeni izpolnjevati zapovedi – to je treba početi. Krščansko življenje pomeni hoditi po poti blagrov – tudi to je potrebno. Krščansko življenje pomeni opravljati dela usmiljenja, kakor nas Gospod uči v evangeliju – in to je treba početi. A tudi več – in to je 'vzajemno ostajati'. Mi brez Jezusa ne moremo narediti ničesar, kakor ne mladike brez trte. In On – naj mi Gospod dovoli povedati – zdi se, da brez nas ne more narediti ničesar, kajti sad daje mladika, ne steblo, ne trta. V tej skupnosti, v tej bližini 'ostajanja' imamo rodovitnost.

 

Roditi sadove

Kaj je tisto, kar steblo trte potrebuje od mladik? Da rodijo sadove. Kaj Jezus 'potrebuje' od nas? Pričevanje. Ko v evangeliju trdi, da smo luč, pravi: 'Bodite luč, da bodo ljudje videli vaša dobra dela in slavili Očeta.' Torej, pričevanje je to, kar potrebuje Jezus od nas. Pričevati o njegovem imenu, kajti vera, evangelij raste s pričevanjem. To je skrivnosten način. Jezus, poveličan v nebesih, potem ko je šel skozi trpljenje, potrebuje naše pričevanje, da bi Cerkev rasla. In to je vzajemna skrivnost tega 'ostati'. On, Oče in Duh ostajajo v nas in mi ostajamo v Jezusu.

 

Jaz v Njem in On v meni

Razmislimo o tem 'ostati v Jezusu' in 'Jezus ostaja v nas'. Ostati v Jezusu, da bi imeli limfo, moč, da bi imeli opravičenje, zastonjskost, da bi bili rodovitni. In On ostaja v nas, da bi nam dal moč, da rodimo sad, da bi nam dal moč pričevanja, s katerim raste Cerkev.

 

Mističen odnos

Kakšen je odnos med Jezusom, ki ostaja v meni, in mano, ki ostajam v Njem? Gre za odnos bližine, za mističen odnos, za odnos brez besed, to velja za vse nas. Z majhnimi mislimi: 'Gospod, jaz vem, da Ti si. Daj mi moč in jaz bom storil, kar mi boš rekel.' Intimni dialog z Gospodom. Gospod je navzoč, Gospod je navzoč v nas. Oče je navzoč v nas. Duh je navzoč v nas. Ostajajo v nas. A tudi jaz moram ostati v njih.

 

Naj nam Gospod pomaga razumeti, čutiti mističnost tega 'ostati', pri čemer Jezus tako zelo vztraja. Ko govorimo o trti in mladikah, se velikokrat zaustavimo pri podobi, pri delu vinogradnika, Očeta, ki mladiko, katera obrodi sad, obreže, torej otrebi, katera ne obrodi sadu, pa jo odreže in odvrže. Res je, da tako počne, a to ni vse. Je še nekaj drugega. To je pomoč – preizkušnje, težave v življenju, tudi popravki, ki nam jih dela Gospod. A ne ustavimo se samo pri tem. Med trto in mladikami obstaja ta intimen 'ostati'. Mladike - mi, potrebujemo limfo. In trta potrebuje sadove, pričevanje.« (Papež Frančišek med sv. mašo v Domu sv. Marte, 13.5.2020)

 

Papež molil za šolarje in učitelje. Krščansko življenje pomeni ostati v Jezusu