Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Kaj lahko pridobiš kot študent/ka predšolske vzgoje ali drugih smeri s področja pedagogike:

- Naučiš se nege otrok v predšolskem obdobju.
- Učiš se iger in dejavnosti za otroke.
- Spoznaš igrače, pripomočke in materiale, ki spodbujajo otrokov razvoj in ustrezajo različnim razvojnim obdobjem.
- Učiš se načinov za oblikovanje spodbudnega okolja in vzdušja v skupini.
- Učiš se opazovanja, spremljanja in vrednotenja otrokovega razvoja in napredka.
- Spoznaš različne metode dela s skupino in posameznikom.
- Učiš se učinkovite komunikacije z otroki in odraslimi ter nadgrajuješ svoje znanje o medčloveških odnosih.
- Spoznaš strokovne dileme in se učiš načrtovati ukrepe za njihovo uspešno reševanje in odpravljanje.
- Učiš se vrednotiti lastno delo s pomočjo skupnih refleksij.
- Učiš se timskega dela in strokovno rasteš.
- Razvijaš osebnostne lastnosti, ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica v vzgoji in izobraževanju (odgovornost, komunikativnost, kreativnost, inovativnost, empatičnost, odprtost, vztrajnost).
- Spoznaš pomen interdisciplinarnosti strokovnega znanja.
- Spoznaš pomen vseživljenjskega izobraževanja.