Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Jezus, Dobri Pastir

Ni odgovorov
s. Slavica Lesjak
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 1 day 18 min od tega
Pridružen: 13.01.2011

Molimo za duhovnike in zdravnike

 

»Po treh tednih od Gospodovega vstajenja Cerkev danes, na četrto velikonočno nedeljo, obhaja nedeljo Dobrega pastirja, Jezusa, Dobrega pastirja. Mislim na mnoge pastirje, ki po svetu dajejo življenje za vernike, tudi v tej pandemiji. Veliko, v Italiji več kot sto, jih je umrlo. Mislim tudi na ostale pastirje, ki dobro skrbijo za ljudi, na zdravnike. Govori se o zdravnikih, o tem, kar počnejo, a moramo vedeti, da jih je samo v Italiji umrlo 154, ker so služili ljudem. Naj nam zgled teh pastirjev duhovnikov in pastirjev zdravnikov pomaga, da bomo skrbeli za sveto zvesto Božjo ljudstvo.«

 

Homilija: Jezus, Dobri Pastir

»Berilo apostola Petra, ki smo ga slišali, je odlomek o vedrini. Govori o Jezusu: 'Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš.' Jezus je pastir, tako ga vidi Peter, ki prihaja, da bi nas rešil, rešil izgubljene ovce. To smo bili mi. V Psalmu 22 smo po berilu ponavljali odpev: 'Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.' Navzočnost Gospoda kot pastirja, kot pastirja črede. Jezus v desetem poglavju Janezovega evangelija, ki smo ga brali, se predstavi kot pastir. Še več, ne samo kot pastir, ampak kot vrata, skozi katera se vstopi med čredo. Vsi, ki so prišli in niso vstopili skozi vrata, so bili tatovi ali razbojniki, ki so hoteli izkoristiti čredo – lažni pastirji. In v zgodovini Cerkve je bilo veliko takšnih, ki so čredo izkoriščali. Ni jih zanimala čreda, ampak samo kariera ali politika ali denar. A čreda jih prepozna, vedno jih je prepoznala in se je napotila iskat Boga po svojih poteh.

 

Ko pa je tu dobri pastir, je ravno čreda ta, ki napreduje, ki hodi dalje. Dobri pastir posluša čredo, vodi čredo, skrbi za čredo. In čreda zna ločevati med pastirji, ne zmoti se. Čreda zaupa dobremu pastirju, zaupa Jezusu. Samo pastir, ki je podoben Jezusu, daje zaupanje čredi, kajti On je vrata. Jezusov slog mora biti pastirjev slog, ni drugega. In Jezus, Dobri pastir, kot pravi Peter v berilu, 'je trpél za vas in vam zapústil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. On ni storil greha in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja. Ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično.' Bil je krotak.

 

Eno od znamenj dobrega pastirja je krotkost, je krotkost. Dobri pastir je krotak. Pastir, ki ni krotak, ni dobri pastir. Nekaj skriva, kajti krotkost se kaže takšna, kot je, ne brani se. Še več, pastir je nežen, živi nežnost bližine. Pozna vsako posamezno ovco po imenu in skrbi za vsako, kakor da bi bila edina. Do točke, da ko se vrne domov po delovnem dnevu, utrujen, in vidi, da ena manjka, gre ponovno na delo, da bi jo našel, in ko jo najde, jo odnese s sabo, odnese jo na ramenih. To je dobri pastir, to je Jezus, to je tisti, ki nas spremlja na poti življenja, vse nas. Ta ideja pastirja, ta ideja črede in ovac, je velikonočna ideja. Cerkev v prvem velikonočnem tednu poje tisto lepo hvalnico za novo krščene: 'To so nova jagnjeta.' Hvalnica, ki smo jo slišali na začetku maše. Gre za idejo skupnosti, nežnosti, dobrote, krotkosti. To je Cerkev, ki jo hoče Jezus in on varuje to Cerkev.

 

Ta nedelja je lepa nedelja, je nedelja miru, je nedelja nežnosti in krotkosti, kajti naš Pastir skrbi za nas. 'Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.'« (Papež Frančišek med sv. mašo v Domu sv. Marte, 3.5.2020)

 

Papež na nedeljo Dobrega pastirja molil za duhovnike in zdravnike