Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Evharistična molitev

Ni odgovorov
s. Slavica Lesjak
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 1 hour 4 min od tega
Pridružen: 13.01.2011

Evharistična molitev je središče maše

»Po tem, ko se na oltarju pripravita kruh in vino, se začne evharistična molitev. Ta opredeljuje obhajanje maše in predstavlja njen središčni trenutek, ki je usmerjen v sveto obhajilo. Ustreza Jezusovim dejanjem. Ko je bil z apostoli ob mizi pri zadnji večerji, se je zahvalil za kruh in za kelih z vinom (prim Mt 26,27; Mr 14,23; Lk, 22,17.19; 1 Kor 11,24). Njegova zahvala se podoživi pri vsaki naši evharistiji ter nas pridruži njegovemu zveličavnemu darovanju.

Cerkev s to slovesno molitvijo pove, kaj opravlja pri obhajanju evharistije, in razlog, zakaj jo obhaja, oziroma vstopi v občestvo s Kristusom, ki je zares navzoč v posvečenima kruhu in vinu. Potem ko je duhovnik povabil ljudstvo, naj dvigne svoja srca h Gospodu in se mu zahvali, na glas in v imenu vseh navzočih izgovori molitev ter se obrne na Očeta po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu. Smisel te molitve je, da se ves zbor vernikov združi s Kristusom v poveličevanju velikih Božjih del in v obhajanju daritve. V resnici sta Kristusova daritev in evharistična daritev ena sama daritev (prim KKC 1367).

Skrivnost vere

V misalu imamo različne obrazce za evharistično molitev, vsi pa so sestavljeni iz določenih elementov. Na začetku je zahvala za Božje darove, predvsem pa zahvala, da je poslal svojega Sina kot Odrešenika. Zahvala se sklene z vzklikanjem, ko se moli ali poje Svet. Vse ljudstvo svoj glas pridruži glasu angelov in svetnikov ter tako slavi in poveličuje Boga.

Sledi klicanje Duha, da bi s svojo močjo posvetil kruh in vino. Delovanje Svetega Duha in učinkovitost Kristusovih besed, ki jih izreče duhovnik, naredita pod podobama kruha in vina zares navzoča Kristusovo telo in kri, njegovo daritev na križu enkrat za vselej (glej KKC 1375). Jezus je o tem bil zelo jasen: 'To je moje telo, to je moja kri.' Sam Jezus je to rekel. Vera nam pri tem prihaja na pomoč. 'To je skrivnost vere.' Ko Cerkev obhaja spomin na Gospodovo smrt in vstajenje, v pričakovanju njegovega ponovnega prihoda, Očetu daje daritev, ki spravlja nebo in zemljo: opravi Kristusovo velikonočno daritev, s tem ko se daruje skupaj z njim in prosi, da bi postala v Kristusu eno samo telo in en sam duh. To je milost in dar zakramentalnega občestva. Hranimo se s Kristusovim telesom, da bi danes v svetu postali njegovo živo telo.

Skrivnost občestva je, da se Cerkev pridruži Kristusovi daritvi in njegovi priprošnji. V tej luči je Cerkev v katakombah pogosto upodobljena kot žena, ki moli in ima v molitveni drži široko razprte roke. Cerkev, ki moli. Kakor Kristus, ki je razprostrl roke na križu, se Cerkev po njem, z njim in v njem daruje in moli za vse ljudi (glej KKC 1368).

Maša se ne plača

Evharistična molitev prosi Boga, naj zbere svoje otroke v popolni ljubezni, v edinosti s papežem in škofi, ki se jih navede po imenu, kar je znamenje obhajanja v občestvu z vesoljno Cerkvijo in s krajevno Cerkvijo. Prošnja je namenjena Bogu za vse člane Cerkve, žive in mrtve, v pričakovanju blaženega upanja, da bomo z njimi deležni večne dediščine v nebesih, z Devico Marijo in svetniki (glej KKC 1369–1371). Nihče in nič ni pozabljeno v evharistični molitvi. Vsake stvari se spomnimo pred Bogom, kakor temu pritrdi sklepni spev. Nihče ni pozabljen. Če imam koga, sorodnike, prijatelje, ki so v stiski ali pa so šli na drugi svet, jih v tem trenutku lahko imenujem ali pa napišem, da se izreče njegovo ime. Za to se nič ne plača: Maša se ne plača. Maša je Kristusovo darovanje, ki je zastonj. Odrešenje je zastonj. Če želiš nameniti dar, ga daj. Vendar se ne plača. To je pomembno razumeti.

Tri drže Jezusovih učencev

Zaradi tega šifriranega molitvenega obrazca se nam molitev lahko zdi nekoliko daleč, saj je stari obrazec. A če dobro razumemo njen smisel, bomo lahko bolje sodelovali. Izraža namreč vse, kar se opravi med evharističnim obhajanjem. Prav tako nas uči gojiti tri drže, ki ne bi nikoli smele manjkati pri Jezusovih učencih. Prva drža: naučiti se zahvaljevati vedno in na vsakem kraju in ne samo ob določenih priložnostih, kadar nam vse gre dobro. Druga drža: iz našega življenja narediti dar ljubezni, svoboden in zastonjski. Tretja drža: graditi konkretno občestvo v Cerkvi in z vsemi. Ta evharistična molitev, ki je središčna pri maši, nas torej postopoma vzgaja, da iz našega življenja naredimo evharistijo, torej delovanje milosti.« (Papež Frančišek v katehezi med splošno avdienco v Avli Pavla VI.; Vatikan, 7.3.2018)


 

Papež pri katehezi o evharistični molitvi kot središču maše


Papež spomnil na zimske paraolimpijske igre: Šport vzpostavlja mostove