Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

Deset Božjih zapovedi ali deset Božjih besed?

Ni odgovorov
s. Slavica Lesjak
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 39 min 21 sec od tega
Pridružen: 13.01.2011

Beseda, odnos, komunikacija

»O desetih zapovedih bomo govorili kot o desetih besedah, ki nam pomagajo živeti novo zavezo, ne črke, ampak Duha. Že prejšnjo sredo sem izpostavil, da Gospod Jezus ni prišel, da bi odpravil postavo, ampak da bi jo dopolnil. In ta vidik je pomembno dobro razumeti.

 

V Svetem pismu zapovedi ne obstajajo same zase, ampak so del odnosa, torej zaveze med Bogom in njegovim ljudstvom. Na začetku 20. poglavja 2. Mojzesove knjige beremo: 'Bog je povedal vse te besede' (glej 2 Mz 20,1). Zdi se začetek kot vsi drugi, vendar pa v Svetem pismu ni nič banalnega. Besedilo ne pravi 'Bog je povedal te zapovedi', temveč 'te besede'. Svetopisemsko izročilo bo deset zapovedi, dekalog, vedno imenovalo 'te besede'. Izraz dekalog pomeni ravno to. Pa vendar imajo obliko predpisov in so objektivno gledano zapovedi. Zakaj torej pisec ravno tukaj uporablja izraz 'deset besed' in ne 'deset zapovedi'?

Zapoved je komunikacija, ki ne zahteva dialoga. Beseda pa je bistveno sredstvo odnosa kot dialoga. Bog Oče ustvarja po svoji besedi in njegov Sin je Beseda, ki je postala meso. Ljubezen se hrani z besedami in prav tako vzgoja in sodelovanje. Dve osebi, ki se ne ljubita, ne zmoreta komunicirati. Ko pa kdo nagovarja naše srce, se naša osamljenost neha.

Eno je prejeti ukaz, drugo pa je vedeti, da nekdo želi govoriti z nami. 'Pogovor je veliko več, kakor samo sporočanje resnice. Nastane iz veselja nad govorjenjem in zaradi nečesa dobrega, kar si s pomočjo besed sporočajo tisti, ki se ljubijo. Pogovor je dobrina, ki ne obstoji v stvareh, ampak v osebah samih, ki se v pogovoru podarjajo druga drugi' (Evangelii gauidium, 142).

 

Beseda ali ukaz

Glede tega hoče skušnjavec od vsega začetka prevarati moškega in žensko. Prepričati ju hoče, da jima je Bog prepovedal jesti sadež z drevesa dobrega in hudega, da bi ju tako imel podrejena. Izziv pa je ravno tole: Je prvo pravilo, ki ga je Bog dal človeku, ukaz tirana, ki prepoveduje in prisiljuje, ali pa je skrb očka, ki skrbi za svoje male in jih ščiti pred samouničenjem? Je beseda ali je ukaz? Najbolj tragična med različnimi lažmi, ki jih kača reče Evi, je namigovanje na zavistno in posesivno božanstvo. Dejstva dramatično dokazujejo, da je kača lagala(glej 1 Mz 2,16-17;3,4-5) in hotela prepričati, da je beseda ljubezni ukaz.

 

Jezus je Očetova Beseda, ni Očetova obsodba

Človek se torej nahaja na tem razpotju: Mi Bog nalaga stvari ali pa skrbi zame? So njegove zapovedi samo zakon ali pa vsebujejo besedo, s katero skrbi zame? Je Bog gospodar ali Oče? Smo podložniki ali otroci? Ta sprememba v nas in zunaj nas je neprestano navzoča: tisočkrat moramo izbrati med miselnostjo sužnjev in miselnostjo otrok. Ukaz prihaja od gospodarja, beseda pa prihaja od Očeta.

 

Sveti Duh je Duh otrok, je Jezusov Duh. Duh sužnjev pa ne more drugega, kot sprejeti zakone na zatiralski način in tako proizvesti dva nasprotna si rezultata: ali življenje, ki je sestavljeno iz dolžnosti in obveznosti, ali pa nasilno reakcijo zavračanja. Celotno krščanstvo je prehod od črke zakona k Duhu, ki daje življenje (glej 2 Kor 3,6-17). Jezus je Očetova Beseda, ni Očetova obsodba. Jezus je prišel, da nas s svojo besedo reši, ne pa da nas obsodi.

 

Svet potrebuje kristjane s srcem otrok

Zapovedi so pot naproti svobodi, kajti samo Očetova beseda nas osvobaja na tej poti. Takoj se vidi, ali je nek moški ali neka ženska živel oziroma živela ta prehod ali ne. Ljudje se zavejo, če kristjan razmišlja kot otrok ali kot suženj. Mi sami se spominjamo, če so naši vzgojitelji za nas skrbeli kot očetje in matere ali pa so nam samo postavljali pravila. Svet ne potrebuje legalizma, ampak skrb. Potrebuje kristjane, ki imajo srce otrok. Potrebuje kristjane s srcem otrok, ne pozabite tega!« (Papež Frančišek v katehezi med splošno avdienco na Trgu sv. Petra, 20.6.2018)

 
Kateheza: Bog ni gospodar, ampak Oče. Od miselnosti sužnjev k miselnosti otrok