Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

20 Velikonočna vigilija - Bog stvarnik, odrešenik in prijatelj živi!

1 odgovor [Zadnja objava]
Peter Žakelj
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 1 hour 59 sec od tega
Pridružen: 10.01.2011

Vstal je od mrtvih in pred vami pojde v Galilejo

Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odválil kamen ter sédel nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in bili kakor mrtvi. Angel pa je nagovóril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Vstal je, kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: ›Vstal je od mrtvih! Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹ Glejta, povedal sem vama.« Hitro sta zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem. In glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel: »Pozdravljeni!« Ónidve sta pristopili, mu objeli noge in se mu poklonili. Tedaj jima je Jezus rekel: »Ne bojta se! Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.« (Mt 28,1-10)


 

Bog stvarnik, odrešenik in prijatelj živi!

 

Velikonočna vigilija je obhajanje dopolnitve naše vere, dopolnitve vere naših očetov. V njej se, bi lahko rekli, ob božji besedi in spominu na vstajenje spominjamo, kako je Bog hodil s svojim ljudstvom skozi zgodovino. Hkrati stopimo v same začetke sveta in v dopolnitev vere, z Jezusovim vstajenjem. Velika noč je tudi spodbuda za današnji trenutek, ko se nam včasih zdi, da je Bog pozabil na nas. Pa vendarle ni. Z nami je kot stvarnik, kot odrešenik, kot prijatelj. Poglejmo od blizu, kako je Jezus s svojim življenjem, smrtjo in vstajenjem dopolnil vero Stare zaveze, in v veliki noči črpajmo moč za živo vero v tem trenutku.

Bog je stvarnik. Praznina, nič in tema nimajo zadnje besede, lahko razumemo ob poročilu o stvarjenju. Bog je rekel in bila je svetloba. Iz nič je vse ustvaril. Prazno zemljo je napolnil z življenjem. Mrtvo je oživelo. Vse je vzklilo in vzbrstelo. Vsako zimo lahko gledamo na videz suhe veje, pusto pokrajino. Vsak večer lahko čutimo temo. Današnja noč bedenja, ki se konča s hvalnico luči, nam govori, da je tema premagana. Luč ima zadnjo besedo, ne tema. Življenje vedno zmaga smrt. Bog je stvarnik, ki iz niča ustvarja življenje. Praznemu daje polnost, mrtvemu življenje. Prva misel te velike noči je torej, da je življenje premagalo smrt, luč je premagalo temo. Velika noč dopolnjuje vero v Boga stvarnika z Jezusovim povabilom, da postajamo novi ljudje. Nadaljevanje stvarjenja v našem vsakdanjem življenju predstavlja pot našega neprestanega spreobračanja, da bi v sebi upodabljali Njega, ki je vstal.

Bog odrešenik. Bog je gospodar zgodovine. Abrahama je vodil v Kanaansko deželo. Jožefa je izročil zavistnim bratom v roke, ki so ga za sužnja prodali v Egipt. Po Jožefu je bil Izrael rešen lakote. Kot prijateljsko ljudstvo je prišlo v Egipt, a postali so sužnji. Mojzes je Izraelce z božjo roko izpeljal iz Egiptovske sužnosti. Preko Rdečega morja so stopili na pot v obljubljeno deželo. A zaradi svojega trmarjenja so tavali štirideset let po puščavi. Izraelci so končno stopili v obljubljeno deželo a doživljali različne preizkušnje. V Stari zavezi so razumeli Boga kot osvoboditelja iz sužnosti, stiske in različnih nadvlad. Če so bili poraženi, so razumeli, da jih je Bog zapustil. Če so zmagovali, so verjeli, da je Bog z njimi. Novozavezni Bog pa nas uči, da vsaka stiska ni znamenje, da je kaj narobe. Trpljenje in stiska, preganjanje zaradi ljubezni, so znamenje, da nas Bog ljubi in računa, da z njim sodelujemo pri odrešenju. Odrešenje iz sužnosti, se v novi zavezi dopolni z odrešenjem od greh, ki ga je Jezus s trpljenjem, smrtjo in vstajenjem dokončno premagal.

Bog prijatelj. Jezus nam je pokazal novo podobo Boga, kot smo razmišljali te dni. S tem je dopolnil predstave o Božji moči in skrivnostnosti. Poročilo o vstajenju nam govori o obojem. Slišali smo, da je ob vstajenju nastal močan potres. Angel, ki je bil kakor blisk in njegovo oblačilo pa je bilo belo kakor sneg, je odvalil kamen od groba. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in bili kakor mrtvi. To je podoba mogočnega Boga, ki je premagal smrt in vstal. Potem pa žene srečajo ljubečega Boga, ki jim prihaja naproti in jih opogumlja. Tako tudi nam danes govori, da bo ves čas hodil z nami, kakor je hodil s svojimi učenci, pred vstajenjem in po njem.

Dragi bratje in sestre, želim vam veselo veliko noč. Veselimo se, da je mogočni Bog, ki je stvarnik sveta ter gospodar zgodovine, tudi naš prijatelj. Z nami je, ko mogočno spreminja tok zgodovine, ko pošilja ali dopušča preizkušnje, kakor je letošnja pandemija, ko nas v temi samo spremlja in je ne prežene, pa tudi ko temo spreminja v dan. Z nami je vedno, v moči in nemoči. On je vedno tudi naš prijatelj. Ko nas je strah ali ko se veselimo, je z nami, da bi v njem našli gotovost. Naslonimo se nanj, poživljamo v sebi vero o njegovi bližini in se veselimo njegove ljubezni. Premagal je temo, greh in smrt. Vodi nas v življenje. Vstal je in živi, da bi z njim živeli tudi mi!

 

Maja
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 6 weeks 3 days od tega
Pridružen: 10.01.2011

V teh praznikih me nagovarja, kako nas Bog neprestano išče in se nam želi približati, kako zelo nas ljubi. Kako je krhek, čuteč, nežen, ljubeč – tako na zadnji večerji, ko umiva učencem noge, kot na »križevem potu«, sredi obtožb in grozovitega trpljenja (Je majhen, blizu in konkreten, kot je v jaslicah). Podobno me je nagovorilo v filmu Pasijon. Videti je, da se Gospod na poti trpljenja niti malo ni vrtel okrog svoje bolečine, ampak je ves čas spremljal in videl ljudi ob sebi ter jih nagovarjal in spodbujal. Kako je to zmogel!? Celo za vojake je molil, ko so ga pribijali na križ. Kot si, Peter, napisal v pridigi na veliki petek:Jezusovo strašno trpljenje in smrt sta pravzaprav povzetek vsega Jezusovega življenja. V njem je zgoščeno bistvo, ki ga svet ne razume. Jezus ne živi, da bi živel, ampak da bi življenje podaril.

K temu nagovarja tudi mene, da bi ne glede na lastno trpljenje videla bližnjega, da bi lahko življenje vedno znova podarila in ga ne le živela.

 

In v tem je On ponovno ob meni: Z nami želi biti v moči in nemoči. On je naš prijatelj. Ko nas je strah ali ko se veselimo, je z nami, da bi v njem našli gotovost.Naslonimo se nanj, poživljamo v sebi vero o njegovi bližini in se veselimo njegove ljubezni. Premagal je temo, greh in smrt. Vodi nas v življenje. 

 

Vstal je in živi, da bi z njim živeli tudi mi in to veselo vest prinašali tudi drugim!

Veselo alelujo!