Izberite jezik:
header_duhovno_sredisce.jpgheader_zgodovina.jpgheader_cerkev.jpgheader_domov_2.jpgheader_druzinski_center.jpgheader_forum.jpgheader_gnidovcev_dom.jpgheader_samostan_lazaristov.jpgheader_vrt.jpg

20. Skrinja zaveze

Ni odgovorov
urednik
Odjavljen
Zadnjič prijavljen: 10 weeks 2 days od tega
Pridružen: 17.03.2010

Skrinja je bila včasih prostor, kjer so shranjevali vse, kar je bilo dragoceno. Omar ni bilo, hladilnikov tudi ne, prav tako ne sefov. Bile so skrinje, v katerih so hranili blago, žito, vredne predmete itd. Večja ko je bila vrednost blaga, ki se je hranilo v skrinji, bolj je bila skrinja okrašena.

 

Skrinja zaveze je največja relikvija stare zaveze Svetega pisma. V bistvu gre za skrinjo, v kateri je Mojzes s svojim ljudstvom shranil dve kamniti plošči z vklesanimi desetimi Božjimi zapovedmi, skupaj z Aronovo palico in mano. Skrinja je bila narejena na povelje Boga v skladu z Mojzesovo preroško vizijo, prejeto na gori Sinaj. Bog je rekel, da se bo tam shajal z Mojzesom in mu bo govoril iznad spravnega pokrova med keruboma, ki sta na skrinji zaveze. Skrinjo so Judje nosili s seboj, po postavitvi templja pa je dobila svoje mesto v najsvetejšem prostoru.

 

Pred nami je Marija, Skrinja zaveze. Zakaj to ime? Po njej je Bog stopil na zemljo, da bi dopolnil obljubo, dano očakom in prerokom, da bo poslal Sina, ki bo dokončno dopolnil svojo zavezo s človekom. Po njej se dopolnijo zaveze, ki so bile dane trem očakom. Spomnimo se prve zaveze, ki jo je Bog sklenil z Noetom in z njegovo družino. Bog je obljubil, da nikoli več ne bo uničil sveta s potopom, kot vidno znamenje zaveze pa je postavil mavrico. Zaveza se nanaša na vse ljudi in tudi druga živa bitja. – Druga zaveza z Abrahamom je bila omejena na ožji krog ljudi: Bog je sklenil zavezo z Abrahamom in njegovimi potomci in jim obljubil, da bo posebej skrbel zanje in jih imel za svoje izbrano ljudstvo. Moški pripadniki izbranega ljudstva morajo zavezo potrditi s svoje strani z obrezovanjem. – Nosilec tretje zaveze je Mojzes. Bog je rešil izraelsko ljudstvo iz egiptovske sužnosti, Izraelci pa se morajo v zameno zavezati, da bodo uravnavali svoje življenje po Božjih zapovedih in Postavi, ki jo je Bog razodel po Mojzesu.

 

Marija dobi naziv Skrinja zaveze, ker se v njej začenja nova doba, nova zaveza Boga z ljudmi. Z Jezusom se dopolnijo vse zaveze stare dobe. V novorojenem Kralju prihaja na zemljo mir. Mir, ki ga svet ne more dati in je v tem, da nas Bog neskončno ljubi in nam odpušča grehe. Ta mir je dopolnjen v nadgradnji druge zaveze, po kateri smo vsi izvoljen rod, kraljevo duhovstvo, svet narod, ker smo po Kristusu bratje in sestre, po Bogu Očetu resnični Božji otroci. V tej zavezi med nami: »Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu«, kakor pravi apostol Pavel (prim. Gal 3,28).

 

Marija je resnično Skrinja zaveze, ker ji je najdragocenejše bogastvo zaveza, ki jo Bog sklepa s človekom. Bog in njegova ljubezen do nas, – to je njeno vse. Ona sama pa je skrinja, ki to dragoceno blago hrani in varuje. K njej lahko prihajamo in odpiramo zaklade Božje bližine ter Božje dobrote.

 

V njej lahko zremo ženo, ki je v polnosti izpolnila Jezusovo naročilo apostolom, ko jih je poslal oznanjat. Naročil jim je: »Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte!« (Lk 10,3-4). Popolnoma osvobojena vsake navezanosti je lahko Skrinja zaveze in Hiša zlata, kot smo razmišljali. Kaj naj hrani drugega kot odnos z ljubljenim Sinom? Komu naj služi, če ne Njemu, ki je prišel odrešit svoje ljudstvo? Marija je ponosna na svojo nalogo in jo čudovito izpolni v duhu svojega sina.

 

Kako pomembno nalogo je Bog zaupal Mariji! Podobno visoko nalogo je zaupal Jezus Cerkvi, svoji nevesti. Želi, da je skrinja zaveze – po vzoru njegove matere. Da varuje zaklade odrešenja, da ohranja življenje in nauk Kristusa neokrnjen. Kako pomembno nalogo imamo v Cerkvi vsi kristjani! Po Mariji smo žive skrinje Božje zaveze. Naj nam pomaga, da bomo zmogli ohranjati in posredovati Kristusa svetu. Da bomo resnični prinašalci miru temu svetu, pričevalci pravega bratstva in zgled solidarnosti.

 

Marija, Skrinja zaveze, prosi za nas!